CHI BỘ MẦM NON HƯƠNG GIANG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỬA"
Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Chiều ngày 8 tháng 5 năm 2022, Chi bộ Mầm non Hương Giang tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Tự soi, tự sửa” với Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị tại chi bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Chi bộ Lê Thị Hoa Lài và Phó Bí thư Hoàng Song Hương. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Đồng chí Nguyễn Văn Tùng PCT xã cũng về tham dự  và 17 đảng viên chi bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề.
 
Chi bộ Trường Mầm non Hương Giang có 17 đảng viên trên tổng số 23 cán bộ, giáo viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã đánh giá việc tự soi, tự sửa của tập thể, của người đứng đầu và từng đảng viên trong Chi bộ
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là để làm “tấm gương chung”, ngoài giúp mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi” mình để “tự sửa”, còn làm cơ sở để góp ý cho người khác và làm căn cứ để xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.
 

Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi, cởi mở “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tập thể và của mỗi đồng chí đảng viên; đồng thời góp ý chân thành, xây dựng để mỗi đảng viên "tự soi", "tự sửa" những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; từ đó đưa ra những mục tiêu, kế hoạch phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn trong công tác. 
Một số ý kiến phát biểu của Đảng viên trong chi bộ.
 


Thực tế cho thấy, từ những khuyết điểm, vi phạm nhỏ, chưa nghiêm trọng, song nếu không được nhận diện để sửa chữa, khắc phục kịp thời thì vi phạm nhỏ sẽ tích tụ dần thành cái lớn, cái chưa nghiêm trọng sẽ dần trở thành nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tự giác, trung thực, tự soi xét những khuyết điểm, vi phạm của mình. Khi thấy có biểu hiện suy thoái phải dũng cảm nhận trách nhiệm, quyết tâm sửa chữa và tự giác khắc phục.


 
Phát biểu trao đổi với các đảng viên, đồng chí Nguyễn Văn Tùng PCT xã phát biểu và  đánh giá cao cuộc sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của chi bộ rất nghiêm túc, chất lượng. Các đảng viên nhận thức đúng tinh thần và tự soi rất thẳng thắn, các ý kiến góp ý mang tính xây dựng cao. Đồng thời cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học, an toàn trường học, phát triển địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo, nên việc sinh hoạt chuyên đề đã hoàn thành và được đánh giá đạt yêu cầu. Hầu hết các đảng viên “tự soi, tự sửa” nghiêm túc, thẳng thắn, nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình.
Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ là Nhà giáo. Sau kiểm điểm, đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ MN Hương Giang trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, niềm tin của nhân dân./.